Kwento na lupain ng taglamig ni yasunari kawabata

Would you like to merge this question into it? MERGE already exists as an alternate of this question. Would you like to make it the primary and merge this question into it?

Kwento na lupain ng taglamig ni yasunari kawabata

Sa ngayon, mawawala ang mga sariwang gulay sa mesa. Bumaba siya sa nayon ng mainit na bukal pagkaraan ng pitong araw sa hangganan sa bundok. Ngunit baka sakaling makapunta ang babaeng nakatira sa titser ng musika. Kung minsan, tumutulong ito sa mga pagtitipon ngunit umuuwi na pagkaraan ng dalawa o tatlong sayaw lamang.

Nang mag-usisa pa si Shimamura, nagkuwento ang katulong tungkol sa babaeng nakatira sa titser: Dahil walang bata sa bayan na nagsasanay para maging geisha, at dahil karamihan sa mga lokal na geisha ay nasa gulang na ayaw nang sumayaw, mahalaga ang serbisyo ng babae.

Buod ng lupain ng taglamig na isinalin ni rogelio sikat

Gayunman, pagkaraan ng may isang oras, dumating ang babaeng nakatira sa titser ng musika, kasama ang katulong. Paalis na ang katulong ngunit tinawag ito ng babae.

Kwento na lupain ng taglamig ni yasunari kawabata

Nagbigay ang babae ng impresiyon ng lubos na kalinisan at kasariwaan. Palagay ni Shimamura ay malinis ito hanggang sa gilit ng mga daliri ng paa. Napakalinis nito kaya naisip niyang baka dinadaya siya ng kanyang mata nasanay ito sa katitingin sa maagang tag-araw sa kabundukan.

May bagay sa pananamit ng babae na nagpapahiwatig ng isang geisha, ngunit hindi nito suot ang mahabang saya ng geisha. Sa halip, suot nito ang malambot at pantag-araw na kimono na nagbibigay ng anyong kagalang-galang. Tahimik na lumabas ang katulong nang magsimula silang mag-usap tungkol sa mga bundok.

Hindi tiyak ng babae ang pangalan ng bundok na nakikita mula sa otel, at dahil hindi ganadong uminom ng alak si Shimamura na maaari niiyang maramdaman kung kasama ang isang oardinaryong geisha, sinimulang isalaysay ng babae ang nakaraan nito sa isang nakagugulat na paraang basta pakuwento lamang.

Lupain ng Taglamig by Jasper Navarro on Prezi

Nang dumating sa punto ng kung ano ang nangyari mula noon, sa bahaging pinakamalapit dito, bantulot itong magkuwento ng kanyang mga sikreto. Akala ni Shimamura ay beinte uno o beinte dos ito at dahil ipinalagay niyang hindi ito nagsisinungaling, ang kaalamang maaga itong tumanda ay nagdulot sa kanya ng bahagyang kapanatagang inaasahan niyang madama sa piling ng isang geisha.

Nagkuwento ang babae na parang sabik sa isang tagapakinig, at di nagtagal, naging panatag ang loob nito na sa wakas ay naglantad dito bilang tagapaghatid ng aliw. At sa pangkalahatan, parang alam nito ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mga lalaki.

Kwento na lupain ng taglamig ni yasunari kawabata

Pakikipagkaibigan, samakatuwid, at hindi ano pa man ang naramdaman niya sa babae. Lumawak ang naging damdamin niya sa kabundukan upang sakupin pati ang babae.

Habang papunta sa banyo nang sumunod na hapon, iniwan ng babae ang tuwalya at sabob sa bulwagan at pumasok sa kanyang kuwarto upang kausapin siya. Kauupo pa lamang ng babae nang hilingin niya ritong ikuha siya ng isang geisha.

Bahala ang geisha mismo. Serbisyo iyan na hindi maibibigay sa iyo ng otel. Ikaw mismo ang makipag-usap. Kaya nga tinatrato kitang mabuti.

Lupain Ng Taglamig Words | 52 Pages TAGLAMIG Ni Yasunari Kawabata Salin ni Rogelio Sicat “NOON”: lipas na ang panahon ng panganib dahil sa mga pagguho ng yelo, dumating na ang panahon ng pag-akyat sa bundok sa kaluntian na tagsibol. Lupain ng Taglamig Pagbubuod ng Kuwento " Yukiguni" at "Snow Country " isinulat batay sa istraktura ng Haiku Simula Papataas na aksyon Kasukdulan Pababang aksyon Inimbitahan siya ni Komako sa kanyang tirahan sa bahay ng titser ng musika. Nakita niya ang Lupain ng Taglamig Yasunari Kawabata. Transcript of Lupain ng Taglamig. Tauhan Tagpuan Daloy ng mga Pangyayari Simula Kasukdulan Suliranin Lupain ng Taglamig Ni:Yasunari Kawabata Isinalin ni: Rogelio Sikat Geisha Shimmamura Wakas. Full transcript. More presentations by Jasper Navarro.

Ngunit pagkaraan ng ilang saglit, bumulalas ito: Masyado lang akong lumakas pagkaraan ng isang linggo sa kabundukan, iyan lang. Mali-mali tuloy ang naiisip ko.

Ni hindi ako makaupo rito para makipag-usap sa iyo sa paraang gusto ko. Umabot na si Shimamura sa puntong alam niyang ipinaparada lamang niya ang kawalanghiyaan ng isang lalaki, ngunit mukhang sanay na rin dito ang babae at hindi nasisindak. Marahil, ang malantik na pilikmata ng nakababang mata ang nagdudulot sa mukha nito ng init at tukso.

Umiling ng bahagya ang babae, at muli, isang mapusyaw na pamumula ang kumalat sa mukha nito.Lupain ng Taglamig Pagbubuod ng Kuwento " Yukiguni" at "Snow Country " isinulat batay sa istraktura ng Haiku Simula Papataas na aksyon Kasukdulan Pababang aksyon Inimbitahan siya ni Komako sa kanyang tirahan sa bahay ng titser ng musika.

Nakita niya ang Lupain ng Taglamig Yasunari Kawabata. LUPAIN NG TAGLAMIG Ni Yasunari Kawabata Salin ni Rogelio Sicat "Meio-dia": lipas at panahon ang ng panganib dahil sa mga pagguho ng yelo, dumating at ang panahon ng pag-akyat sa montanhas sa kaluntian na tagsibol. Ni Yasunari Kawabata.

LUPAIN NG TAGLAMIG (Ni Yasunari Kawabata)Salin ni Rogelio Sicat

Salin ni Rogelio Sicat •Ang may-akda ng nobelang ''Lupain ng Taglamig'' •Pinakaunang manunulat na Hapon na nakatanggap ng ''Nobel Prize for1/5(1).

LUPAIN NG TAGLAMIG Pagkilala sa may Akda: Yasunari Kawabata: Kapanganakan: 14 Hunyo Ang tagpuan ng kwento ay sa maniyebe na kabundukan sa Kanluran ng Japan. Nagalit ang babae sa hiniling ni Shimamura na ihanap sya ng isang geisha. Obi - Isinusuot sa Bewang o mahahalintulad din na Sinturon.

Who can edit:

Geisha - Isang Babaeng Bayaran. LUPAIN NG TAGLAMIG Ni Yasunari Kawabata Salin ni Rogelio Sicat "NOON": lipas na ang panahon ng panganib dahil sa mga pagguho ng yelo, dumating na ang panahon ng pag-akyat sa bundok sa kaluntian na tagsibol. Sa ngayon, mawawala ang mga sariwang gulay sa mesa.

Jan 19,  · Ang orihinal na may-akda ng nobelang ''Lupain ng Taglamig'' ay si Yasunari Kawabata. Siya ay isang manunulat na Hapon.

Siya ang pinakaunang manunulat na Hapo.

Lupain ng Taglamig - Mga Kwento sa Filipino